Werken bij de brandweer

Als groeiende organisatie willen wij volop inzetten op de brandweer van de toekomst. Daarom stellen wij onderstaande vacatures open om zo verder te evolueren van een klassieke brandweer tot een heuse hulpverleningszone. 

  • DESKUNDIGE RISICOBEHEERSING
   Functie:
   je bespreekt dossiers met architecten, voert controlebezoeken uit en stelt verslagen op. Je voert eveneens opdrachten uit i.k.v. de nood-en interventieplanning voor discipline 1. Je volgt opdracten op i.k.v. evenementenbeheer.
   Profiel: 
   je beschikt over een bachelordiploma, bij voorkeur in een technische richting. Je bent houder van een brevet brandpreventie (technicus brandvoorkoming, PREV/1-2-3) of je volgde vb. fire safty engineering.
   Bekijk hier meer info omtrent de vacature en ontdek sollicitatievoorwaarden.

  • PREVENTIEADVISEUR NIV. 2 / NOODPLANNING
   Functie:
   je bent verantwoordelijk voor het initiëren, uitwerken, implimenteren, opvolgen en bijsturen van de processen omtrent veiligheid, gezondheid, verzekeringen, milieu en kwaliteit. Als noodplannningscoördinator ben je verantwoordelijk voor de opmaak en de opvolging van de nood- en interventieplannen.
   Profiel:
   je beschikt over een diploma van preventieadviseur niv. 2, kennis van noodplanning is een pluspunt, je bent bereid om je bij te scholen (vb. postgraduaat rampenmanagement, opleiding preventieadviseur niv. 1).
   Bekijk hier meer info omtrent de vacature en ontdek sollicitatievoorwaarden.

  • DATABEHEERDER / DATA-ANALIST
   Functie: 
   je zet de structuur rond datebeheer en -analyse op, waarbij je die data vertaalt naar interpreteerbare informatie. Je zet een systematiek op voor het beheer van de beschikbare data. En je staat o.a. ook in voor de informatieveiligheid i.k.v. de GDPR-regelgeving.
   Profiel: je beschikt bij voorkeur over een masterdiploma. Complexe databeses hebben voor jou geen geheimen en dataverwerking en -analyse zit in je vingers. Je hanteert vlot courante programmeertalen, onder meer voor bewerkingen met databeses (PHP, SQL,...).
   Bekijk hier meer info omtrent de vacature en ontdek sollicitatievoorwaarden.

  • BELEIDSMEDEWERKER
   Functie: 
   je bent verantwoordelijk voor het beleidsdomein 'bedrijfsvoering' en monitort en coacht de beleidsdomeinen op goed functioneren. Verder denk je mee aan de ontwikkeling en uitbouw van de beleidsdomeinen.
   Profiel: je beschikt bij voorkeur over een masterdiploma en een stevig analytisch vermogen. Als strateeg ben je diplomatisch en beschik je over een goede basiskennis van de wetgeving, die je dan ook vlot kan interpreteren. Verder heb je voldoende kennis over de overheid en de werking van haar instellingen. Je hebt een goede basiskennis financieel beheer en personeelsbeheer achter de kiezen en hebt bij voorkeur al enige ervaring met beleidsvoorbereidend werk en politieke besluitvorming.
   Bekijk hier meer info omtrent de vacature en ontdek sollicitatievoorwaarden.

  • COORDINATOR VRIJWILLIGERS
   Functie:
   je neemt de administratieve begeleiding van onze brandweervrijwilligers voor jouw rekening op het vlak van het aanwervingstraject, opleiding, relatie tot de hoofdwerkgever, educatief verlof, loopbaan, HR,... Verder faciliteer je o.a. het bureau voor vrijwilliger.
   Profiel:
   je beschikt bij voorkeur over een bachelordiploma in een sociaal of maatschappelijk gerichte opleiding. Je bent een flexibele teamspeler die graag en vlot mensen aanstuurt.
   Bekijk hier meer info omtrent de vacature en ontdek sollicitatievoorwaarden.

 

Interesse in één van bovenstaande jobs? Solliciteer via solliciteren@hvzfluvia.be met als onderwerp de functietitel van de job waarvoor je wenst te solliciteren, en dit uiterlijk tegen 30 september 2018.
Een geldige kandidatuur bevat:
- Motivatiebrief
- Curriculum Vitae
- Kopie van identiteitskaart
- Kopie van de vereiste diploma's en/of getuigschriften
- Getuigschrift goed gedrag en zeden
- Kopie rijbewijs
- Kopie van brevet inzake brandpreventie (enkel van toepassing voor de functie als 'deskundige risicobeheersing'

 

 

Een hart voor hulpverlening? Dan ben je misschien wel meer brandweer dan je denkt en is een job bij onze hulpverleningszone misschien wel iets voor jou. We zoeken geen uitzonderlijke helden of bovenmenselijke sporters, maar wel gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze kunnen. In een team dat voor elkaar door het vuur gaat.   

VOOR BRANDWEERMANNEN/VROUWEN

> VOOR NIEUWE BRANDWEERVRIJWILLIGERS

Stap 1: schrijf je in voor het FGA! 

Surf naar www.ikwordbrandweer.be en schrijf je in voor het FGA.
Op deze website vind je ook alle informatie terug rond de proeven. Bekijk zeker eens het filmpje! 

En goed nieuws: op 3 mei en op 19 juni stelt brandweerschool Wobra opnieuw de inschrijvingen open om je FGA te behalen
Ontdek er alles over! 

Stap 2: het FGA is behaald 

Solliciteer met een motivatiebrief, C.V., attest van goed gedrag en zeden (max. 3 maand oud) en bewijs FGA via solliciteren@hvzfluvia.be.  
Of solliciteer online via dit formulier.

* belangrijk hierbij is dat je in één van de veertien gemeenten binnen het werkingsgebied van Fluvia woont. 


> MOBILITEIT VOOR BRANDWEERMANNEN/-VROUWEN

Binnen Fluvia hebben wij een permanente vacantverklaring voor de aanwerving van brandweermannen/-vrouwen
in het vrijwilligerskader via mobiliteit in dezelfde graad: brandweerman / sergeant.

Ontdek de voorwaarden of neem een kijkje op www.ikwordbrandweer.be

Neem contact op met het team HR via T 056 23 99 38.
Zo kunnen we individueel je traject bekijken. 


> VOOR HULPVERLENER-AMBULANCIERS 

Solliciteer bij onze hulpverleningszone

Solliciteer met een motivatiebrief en C.V. naar solliciteren@hvzfluvia.be
Of solliciteer online via dit formulier.

Je kan hierbij opteren om te solliciteren als: 

  • vrijwillig hulpverlener-ambulancier of 
  • hulpverlener-ambulancier in het beroepskader (momenteel geen openstaande vacatures)

> PERMANENTE VACANT VERKLARING VOOR DE OVERGANG VAN BRANDWEERMANNEN/-VROUWEN IN HET VRIJWILLGERSKADER NAAR HULPVERLENER-AMBULANCER IN HET VRIJWILLIGERSKADER

Binnen Fluvia hebben wij een permanente vacantverklaring voor de overgang van brandweermannen/-vrouwen
in het vrijwilligerskader naar hulpverlender-ambulancier in het vrijwillgerskader.

Ontdek de voorwaarden 

 Neem contact op met het team HR via T 056 23 99 38.

Word medewerker bij andere brandweerinstellingen 


BIJ ANDERE HULPVERLENINGSZONES: 

Benieuwd welke andere Vlaamse hulpverleningsorganisaties nog vacatures hebben open staan?
Bekijk dan de website www.ikwordbrandweer.be.