Gebruiksvoorwaarden en privacy

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig voordat u de website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website.
Hulpverleningszone Fluvia respecteert de privacy van iedereen die de websites bezoekt of hierop reageert. In deze verklaring geven wij aan welke informatie we verzamelen en hoe wij die informatie zullen gebruiken.

Persoonlijke gegevens

Hulpverleningszone Fluvia verzamelt alleen informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De belangrijkste gegevens, die wij per individu kunnen verzamelen, zijn : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, e.a. De persoonsgegevens die u ons meedeelt, worden verwerkt door Hulpverleningszone Fluvia. Met als doel deze te gebruiken voor interne administratieve- en marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om informatie over onze diensten of producten persoonlijk op u af te stemmen, of om u relevante e-mails, nieuwsbrieven of post te sturen) of voor onderzoek. 

Overeenkomstig de 'Privacywet' heeft u het recht op inzage in uw gegevens en recht op verbetering. Behoudens verzet van u, kosteloos en op verzoek, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden.
Bijkomende inlichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.

Logo

Hou er rekening mee dat het logo eigendom is van de hulpverleningszone Fluvia. Het is wettelijk beschermd door het auteursrecht op Benelux niveau en elk gebruik ervan door derden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de hulpverleningszone is uitdrukkelijk verboden.

Cookie

Deze website maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website op uw computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies.