Onderneem brandveilig

Als onderneming is het interessant dat de hulpverleningsdiensten over een interventiedossier beschikken.
Zo schrijft ook het K.B. voor (cfr. Artikel 22 van het K.B. van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op arbeidsplaatsen). 

Aan de slag: een interventieplan opmaken 

Een interventieplan is een verzameling van gegevens van een gebouw of een installatie, die tot doel heeft de brandweer vertrouwd te maken met de totale situatie van het gebouwencomplex of de installatie. 
Zo kan er bij een eventuele brandweerinterventie (laat ons hopen van niet), doelmatig te werk worden gegaan. 

Brandveilige handel en horeca 

Aanvragen nazicht brandveiligheid: voor professionelen

NIEUW!

Om dit proces te vereenvoudigen, kan je je aanvragen voor nazicht brandveiligheid als professionele gebruiker nu heel eenvoudig online regelen.

 

Nog niet helemaal duidelijk? 

Neem vrijblijvend contact op met het zonale preventieteam: 
brandpreventie@hvzfluvia.be of T 056 23 99 40.