Inlichtingen interventiefiche

Als onderneming is het cruciaal dat de hulpverleningsdiensten over een interventiedossier beschikken. 
Zo schrijft ook het K.B. voor (cfr. Artikel 22 van het K.B. van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op arbeidsplaatsen), opgenomen in de codex welzijn op het werk. 

Als achtergrondinformatie geven we nog graag mee: 

 

Wat is een interventieplan? 

Het interventieplan is een verzameling gegevens van een gebouw of een installatie, die tot doel heeft de brandweer vertrouwd te maken met de totale situatie van het gebouwencomplex of de installatie. 
Zo kan er bij een eventuele brandweerinterventie (laat ons hopen van niet), doelmatig te werk worden gegaan. 

Volg het stappenplan! 

  1. Lees er eerst even de handleiding op na.
  2. Ga na onder welk risico je ondernemening valt.

   > Laag risico: onderstaande inlichtigenfiche invullen is voldoen. 
   > Middelhoge en hoge risico's: onderstaande inlichtingenfiche, mét interventieplan is noodzakelijk. 
      Neem voor het opstellen van een volledig interventieplan contact met brandpreventie@hvzfluvia.be of T 056 23 99 40. 

  3. Vul onderstaande inlichtingenfiche in. 

Heeft het bedrijf meerdere gebouwen? Verduidelijk dan hierboven over welk gebouw dit gaat.
Raadpleeg bovenstaande lijst met mogelijke risico's. Vul hierboven in wat voor jouw organisatie van toepassing is.
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsleider
Veiligheidsverantwoordelijke
Preventieadviseur
Technische risico's
Maatregelen rond brandbeveiliging en -bestrijding
Toegangsmogelijkheid voor de brandweer (opgelijst naar prioriteit)