Noodplanning

Veiligheid uit zich in verschillende deelaspecten:

  • handhaving van rust en openbare orde;
  • waarborgen van de veiligheid van personen en eigendommen;
  • coördinatie van de hulpverlening bij noodsituaties;
  • informatie aan de bevolking, opleiding van interventiediensten;
  • ...

Soorten noodplanning

Om een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken tijdens een noodsituatie worden noodplannen opgesteld. De noodplannen zorgen voor de bescherming van de bevolking en het leefmilieu.
In de noodplanning onderscheiden we volgende drie soorten plannen:

  • De multidisciplinaire nood- en interventieplannen (NIP) ontwikkeld door de lokale overheden.
  • De monodisciplinaire interventieplannen van de disciplines die door de lokale overheden nagekeken worden op basis van bepaalde criteria.
  • De interne noodplannen van risicovolle bedrijven en instellingen die door de lokale overheden in acht worden genomen bij de ontwikkeling van hun eigen noodplanning.

Onderneem brandveilig en stel samen met onze hulpverleningszone een brandweer-interventieplan op. 

Disciplines

Iedere noodsituatie wordt bestreden en gevolgd door teams van mensen. In de noodplanning hebben we het over vijf disciplines, die gecoördineerd samenwerken.

Discipline 1: de hulpverleningsoperaties
Opdrachten: ramp bestrijden, mensen redden
Wie: personeel en middelen van de hulpverleningszone (brandweer), civiele bescherming en specialisten

Discipline 2: de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening
Opdrachten: een vooruitgeschoven medische post organiseren, behandeling, regulatie van slachtoffers
Wie: medische urgentiegroepen, ambulances, ziekenhuizen, Rode Kruis, georganiseerd in het medisch interventieplan

Discipline 3: de politie van de plaats van de noodsituatie
Opdrachten: ordehandhaving, bescherming van personen en goederen, verkeerscircuits installeren, identificatie van overleden slachtoffers
Wie: de leden van de lokale en/of federale politie

Discipline 4: logistieke steun
Opdrachten: alle mogelijke logistieke steun (kranen, boten,...) bieden
Wie: de operationele eenheden van de civiele bescherming, de hulpverleningszones, de gespecialiseerde openbare en private diensten, het leger,...

Discipline 5: informatie
Opdrachten: informeren van de bevolking, de slachtoffers en hun familie (via de medische discipline), de pers
Wie: de communicatiemedewerker

 

Nog niet helemaal duidelijk? 

Neem vrijblijvend contact op met het zonale preventieteam: 
brandpreventie@hvzfluvia.be of T 056 23 99 40.