Dit is Fluvia

Eén hulpverleningszone, veertien gemeenten en veertien brandweerposten: dat is waar Fluvia sinds 1 januari 2015 voor staat. Met de brandweerhervorming smolten de gemeentelijke brandweerkorpsen in Zuid-West-Vlaanderen samen tot één zone, waarbinnen over de grenzen heen in een netwerk van brandweerpost op diverse vlakken wordt samengewerkt.

De hulpverleningszone staat onder het toezicht van de minister van Binnenlandse Zaken en zijn diensten. 
Benieuwd wat we het afgelopen jaar verwezenlijkt hebben? Blader dan gerust door ons activiteitenverslag

Beleid

De Zoneraad is het bestuursorgaan van de hulpverleningszone. Zij bestaat uit de 14 burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de hulpverleningszone.
Burgemeester Francis Benoit is hierbij aangesteld als voorzitter. Daarnaast zetelen de zonecommandant Olivier Dorme, beleidsmedewerker Wouter Mouton en de zonesecretaris Ellen Staelens met raadgevende stem.

Om onze zone operationeel te ondersteunen, is het werkingsgebied ingedeeld in drie clusters. 

 

Hulpverleningszone Fluvia

Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
T 056 23 99 70 (administratie)
info@hvzfluvia.be
www.hvzfluvia.be
0500.929.774 (ondernemingsnummer)

 

Grensoverschrijdende samenwerking

Fluvia is ingestapt in het Interregproject ALARM FWV, een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen (FWV). Fluvia vertegenwoordigt hierbij de West-Vlaamse hulpverleningszones. Met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling investeert het programma in diverse projecten. Het project loopt van 2016 tot 2020 en brengt 26 partners samen uit Frankrijk en België. 

De uiteindelijke doelstelling van het project is de verbetering van de grensoverschrijdende hulpverlening en het beheer van grensoverschrijdende risico's door middel van operationele rampoefeningen. 

ALARM FWV omvat volgende krachtlijnen: 

    • geïntegreerd risicobeheer met oprichting van een informatie-uitwisselingsplatform (GIS-platform); 
    • operationele samenwerking met uitwerking van acties voor betere communicatie tussen de hulpdiensten en kennismaking met elkaars operationele procedures (vb. inschakelen van verbindingsofficieren); 
    • betrokkenheid van lokale overheden en bevolking. 

 

 

 

Verslagen zoneraad en zonecollege

Raadpleeg de uittreksels van het zonecollege en/of zoneraad. 

 

Werken bij de brandweer

 

Deskundige werving, selectie & loopbaan (B1-B3)