Tarieven

De brandweer bestrijdt brand, uiteraard. Maar brandweermensen redden je ook uit een geblokkeerde lift, reinigen de rijbaan na een verkeersongeval, vervoert je met de ambulance... Ze zijn dus van veel markten thuis, maar natuurlijk zijn het blussers en geen klussers. De brandweer is geen klusjesdienst die je snel kan bellen. De opdrachten van de brandweer zijn heel divers, maar ook wel wettelijk vastgelegd. Wist je trouwens dat de brandweer altijd gratis langskomt voor deze wettelijke taken zoals brand, ontploffingen, het redden van mensen in nood, ... 

Er zijn echter ook een heleboel interventies waarvoor de wet niets voorziet. En daarom komt het soms dat bepaalde interventies betalend zijn en andere niet. 
Er bestaat echter niet zoiets als 'het tarief' van de brandweer. De zoneraad van elke hulpverleningszone - er zijn er twintig in Vlaanderen - bepaalt de prijs van de interventies. In die zoneraad zetelen de burgemeesters van de gemeenten die binnen het werkingsgebied van onze hulpverleningszone vallen. De tarieven worden vastgelegd in het zonale retributiereglement, de kosten moeten wel redelijk zijn en er mag niet meer worden aangerekend dan wat echt is gebruikt. Na een eerste evaluatie van het retributiereglement dd. 2020 heeft de zoneraad besloten om een aantal zaken te rationaliseren. 

 

Wie betaalt?

In regel zijn de kosten voor rekening van de persoon voor wie het voordeel van de interventie gebeurde. Als de persoon niet aansprakelijk is voor de gebeurtenis, kan die het bedrag terugvorderen van degene die wel aansprakelijk is. 

Raadpleeg je verzekeringsmaatschappij en/of mutualiteit voor eventuele terugbetalingen. 

De prijs voor een interventie hangt af van de gebruikte voertuigen, het gebruikte en verbruikte materiaal, de personeelskosten en de duur van de interventie. 
De tarieven worden vastgelegd door de zoneraad. 

Raadpleeg het retributiereglement van hulpverleningszone Fluvia.

 

Veelgestelde vragen 

Bij facturen ambulance: 

  • Hoe wordt het bedrag van mijn factuur berekend?
   • Voor iedere interventie wordt een forfait aangerekend van 70,92 euro (tarief sinds 1 januari 2024).
  • Bij een arbeidsongeval; kan de factuur naar de verzekering worden gericht? 
   • De factuur staat altijd op naam van de patiënt.
    Je neemt best met je werkgever contact op om na te gaan wat de volgende stappen zijn.
    Het blijft natuurlijk jouw verantwoordelijkheid dat de factuur binnen de gestelde betaaltermijn betaald is.
  • Moet ik het volledige bedrag zelf betalen?
   • Heb je een hospitalitatieverzekering?
    Neem zeker contact op met de verzekering, vaak is het vervoer met de ambulance voorzien in de polis.
   • Het bedrag dat je terugvindt op de factuur is het bedrag waarin reeds de tussenkomst van het ziekenfonds verwerkt is.
  • Ik ben niet vervoerd geweest maar ik heb toch een factuur ontvangen. Hoe komt dit?
   • Je ontvangt een factuur zodra er contact geweest is tussen de ambulancier en de patiënt.

Lees hier de algemene en betalingsvoorwaarden na uit het K.B. van 28 november 2018 wat betreft de facturatie van een tussenkomst Dringende Geneeskundige Hulpverlening door een ambulancedienst. 

 

Bij facturen rond preventieadvies:

  • Ik kreeg een factuur van de preventiedienst, maar ik weet niet waarom. 
   • Het team preventie moet vaak advies geven aan de gemeentes in zaken zoals bouwaanvraag, milieuvergunningen,...
    Dit advies rekent de preventiedienst aan de begunstigde van het advies door volgens de geldende tarieven bepaald in het retributiereglement.
  • Ik heb geen enkel advies ontvangen, is er iets mis gegaan?
   • De dienst preventie maakt het advies over aan de gemeente in kwestie. Het advies kan daar opgevraagd worden.
  • Ik kreeg geen bouwvergunning/ het project gaat niet door. Dien ik dan nog de factuur te betalen?
   • De prestaties werden geleverd, je dient dus de factuur te betalen.

 

Bij facturen brandweer: 

  • Ik was betrokken in een ongeval, het is niet duidelijk wie aansprakelijk is. Moet ik dan de factuur betalen?
   • Iedere betrokken partij kan de factuur ontvangen, wij doen daarmee geen uitspraak naar aansprakelijkheid.
    Indien je kan aantonen dat een andere partij verantwoordelijk is, kunnen wij de factuur naar die partij sturen.

 Nog niet helemaal duidelijk? 

Neem vrijblijvend contact op met team financiën: 
retributie@hvzfluvia.be of T 056 23 99 45.