Interventies door de brandweer

 

Vroeger namen de interventies de hoofdmoot van het takenpakket van de brandweer in handen. Door de brandweerhervorming is de brandweer nu verplicht zich niet alleen op de interventies te richten, maar om een integraal veiligheidsbeleid te voeren waarin alle stappen van de veiligheidsketen aan bod komen:

 

 • Proactie
 • Preventie
 • Preparatie
 • Interventie
  • tussenkomen bij brand en ontploffing
  • bevrijden van personen uit bedreigende omstandigheden
  • bestrijden van milieuvervuiling
  • dringende medische hulpverlening
  • logistieke hulp: verlichting, mankracht..
 • Evaluatie

 

In een eerste fase dient men alle risico's (gevaarlijke bedrijven, plaatsen waar het regelmatig brandt...) in kaart te brengen. Nadat alle risico's geïnventariseerd en geëvalueerd zijn, weten we waar de klemtoon moet op gelegd worden om ze te voorkomen. Omdat er steeds een restrisico overblijft, dient men toch hierop voorbereid te zijn. Opleidingen volgen om bij te blijven en regelmatig oefenen om de stof te onderhouden zijn twee aspecten die naast het beschikken van adequaat materiaal ervoor zorgen dat de brandweer adequaat kan optreden in geval van interventie. Zoals elke moderne organisatie moet zij zich steeds weer kritisch in vraag durven te stellen om stap voor stap te verbeteren.

 

Download hier het zonale retributiereglement