14-daagse van de veiligheid!

14-daagse van de veiligheid!

Elke seconde telt! 

Van 9 tot 24 september 2017 vindt de "14-daagse van de Veiligheid" plaats, een initiatief van de federale overheid. 
Samen willen we blijven inzetten op het plaatsen van rookmelders en het hebben van een evacuatieplan, waarbij er dit jaar specifieke aandacht uitgaat naar de brandveiligheid voor ouderen. 

Het is van het grootste belang om tijdig de woning te verlaten wanneer er brand uitbreekt. Dat mag zeker niet onderschat worden. In 2014 vielen er minstens 69 dodelijke slachtoffers te betreuren als gevolg van branden in woningen. In 2015 waren dat er 57 en in 2016 77. Dat zijn meer dan vijf doden per miljoen inwoners. 

Opvallend is dat bij de dodelijke slachtoffers in België 2 op de 5 ouder dan 65 zijn, terwijl slechts 1 op 5 van de bevolking ouder is dan 65. De ouderen zijn dan ook oververtegenwoordigd in deze brandstatistieken. Daarom wordt er dit jaar extra gefocust op deze soms wel kwetsbare doelgroep. 

Lees er alles over in de brochure "Brandveiligheid voor ouderen". Want het is nooit te laat om er aan te beginnen! 

 

 

Aangemaakt op: 12/09/2017