Nazorg

Na een groot incident (brand, ongeval, ...) zitten de buren vaak met veel vragen.

Daar komen we als hulpverleningszone, in samenwerking met de gemeente, aan tegemoet met een nazorgmoment rond het incident.
We belichten hierbij ook nog belangrijke tips om te bouwen aan een brandveilige woonomgeving. 

Met nazorg wordt geprobeerd om tegemoet te komen aan twee doelstellingen:

    1. Duiding geven: wat is er gebeurd, hoe verliep de tussenkomst van de hulpdiensten, wie deed wat, ...
    2. Sensibiliseren om te voorkomen: kort even algemene regels aanhalen, maar vooral de link leggen naar het individu (ben jij voorbereid?) en de thuissituatie (rookdetectoren).