Maatregelen coronavirus

 

Fluvia focust op dringende dienstverlening
Interne code rood afgekondigd

 

UPDATE 22 OKTOBER 

Om het corona-virus het hoofd te bieden en blijvend paraat te staan voor de bevolking, is het belangrijk dat we operationeel kunnen blijven staan met de snelst adequate hulp. 

Momenteel bevindt onze organisatie zich in code rood, wat wil zeggen dat we operationeel focussen op onze kerntaken. 

Daarom worden voorlopig ook de niet-dringende interventies rond wateroverlast opgeschort, zoals vb. uitpompen van de kelder, opgeschort. Ook de aanvragen voor wespenverdelgingen voeren wij momenteel niet uit. 

Uiteraard kan je ook steeds de particuliere markt op gaan om je verder uit de nood te helpen. 

 

Alvast bedankt voor het begrip! 

 

__________________________________________

 

We beschermen onszelf als hulpverlener, om anderen te kunnen blijven helpen! 

Binnen brandweer Fluvia - die eveneens instaat voor het dringend ziekenwagenvervoer in de regio - hebben we beslist om nog strengere veiligheidsmaatregelen in te voeren om zo de verspreiding van het coronavirus mogelijk te beperken en kwetsbare groepen te beschermen. We willen als hulpdienst onze werking maximaal garanderen, zeker in deze onzekere tijden. Vandaar dat we nu vooral focussen op de dringende hulpverlening en de andere niet-dringende dienstverlening sterk afbouwen

Wat houdt dat in de praktijk voor onze inwoners in? 

 • Onze administratieve diensten blijven tijdens werkdagen tussen 8u30 en 11u30 telefonisch bereikbaar zijn op ons algemene nummer 056 23 99 70. Vragen kunnen ook steeds digitaal worden gesteld via info@hvzfluvia.be.  
  Uiteraard blijft het noodnummer 112 steeds actief. 
 • Er worden geen externe bezoekers of leveranciers toegelaten in de kazernes. 
  • Architecten etc. kunnen voor brandpreventieadvies wel steeds een digitale afspraak maken. 
  • Educatieve bezoeken aan één van onze brandweerkazernes wordt geannuleerd. 
  • Leveranciers die geen dringende leveringen moeten uitvoeren, worden gecontacteerd voor uitstel van levering. 
 • De brandweer doet geen plaatsbezoeken. 
 • Momenteel worden volgende niet-dringende tussenkomsten van de brandweer opgeschort: wateroverlast (zoals vb. uitpompen van de kelder), alsook de aanvragen voor wespenverdelgingen. 

Pas zo kunnen we onze werking maximaal garanderen. Alvast bedankt voor het begrip. 

Algemene actuele info 

Die kan je steeds terugvinden op de federale website info-coronavirus.be. 
Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers beschikbaar voor burgers met vragen: 

 • rond gezondheid en openbare orde: 0800/ 14.689
 • rond economie: 0800/120.33