Brandanalyse

Tot op heden is het onderzoek van brand(oorzaken) zo goed als onbestaande in België en het wordt zeker niet georganiseerd vanuit de brandweer zelf. Initiatieven worden genomen door het parket of de verzekeringswereld. Op vraag van de twintig Vlaamse zonecommandanten eind 2016 diende er een verkennende studie te gebeuren rond de implementatie van brandonderzoek binnen de hulpverleningszones, met als doel: "Wij willen leren!". Leren uit brand om een beeld te krijgen op: 

  • repressie: zijn onze middelen en methodes toereikend en zijn we genoeg voorbereid? 
  • preventie: bereikt de wetgeving wat beoogd wordt, zowel met passieve als actieve maatregelen? 
  • sensibilisering: is de burger veilig in zijn doen en laten en waar kunnen we de brandveiligheid binnen onze samenleving nog verhogen met tips en tricks? 

 

Met ons eerste jaarboek 'Leren uit branden 2020' hopen we van nog meer mensen te overtuigen van de boeiende taak van brandanalyse. 
Veel leesplezier! 

Naslagwerk: "Leren uit branden 2020".