Bouw brandveilig

Informeer 

Als bouwheer die wil bouwen, verbouwen of renoveren, informeer je dan zeker over: 

Onderneem

Als bouwheer help je jouw dossier vooruit door samen met de vergunningsaanvraag volgende infofiche in te vullen:
DOSSIER MET ARCHITECT: 

  • Inlichtingenfiche algemeen: pdf of word
  • Inlichtingenfiche voor industriële gebouwen: pdf of word

NIEUW!

Om je (ver)bouwproject vanaf het begin eventueel vooraf af te toetsen inzake brandveiligheid, kan je een voorbespreking aanvragen in de kantoren bij Fluvia.
Klik hiervoor op onderstaande knop. 

 

DOSSIER ZONDER ARCHITECT: 

Als achtergrondinformatie geven we nog graag mee: 

Wist je dat?
Voor de brandweerstandeis van 1 uur wordt in bestaande gebouwen ook metselwerk of beton aanvaard. Een minimumeis dat ook geldt voor de scheiding tussen private wooneenheden.

Investeer

Als bouwheer moet je heel wat beslissingen nemen over aankopen van veiligheidsuitrusting. Laat je bijstaan door specialisten terzake en hou rekening met volgende minimumeisen:

  • Reddingsteken / pictogrammen
   In een gebouw moet de nodige signalisatie worden aangebracht. Dit gebeurt door middel van pictogrammen (uitgangen, nooduitgangen, brandbestrijdingsmateriaal,...)
   Wettelijk is er het KB van 17 juni 1997 betreffende veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Deze signalisatie moet in alle omstandigheden zicht-en leesbaar zijn.
   Sinds 2012 is er tevens een europese normering. Meer info over de toepassing van de ISO 7010 norm kan je hier terugvinden.

  • Veiligheidsverlichting / noodverlichting
   - 1 lux algemeen en in vluchtwegen
   - 5 lux op risicoplaatsen (vb. trap)
   - 0,5 lux in zalen
  • Melding, waarschuwing en alarm 
   De regels van goed vakmanschap 
   Meer info? Klik hier.
  • Blustoestellen
   - 1 bluseenheid per 150 m²
   - Objectbeveiliging (vb. blusdeken in de keuken)
   - Hang het blustoestel op een goed bereikbare plaats voorzien van een pictogram
   - Regels van goed vakmanschap, blustoestellen: klik hier voor meer info. 

  • Haspels 
   - Regels van goed vakmanschap, haspels: klik hier voor meer info. 
  • Hydranten
   -
   in residentieel en industriële omgeving om de 100 m
   - landelijke omgeving om de 200 m
   - liggen op tenminste 0,6 meter van de rand van de weg
   Meer info in MO 14/10/1975 betreffende watervoorraden voor het blussen van branden en KB 7/7/1994 rond de basisnormen.
  • Bluswateropvang
   Meer info? Klik hier.

 

Controleer 

Wil je als eigenaar of gebruiker van je exploitatie een controle van je gebouw, inrichting, ...?
Dan moet dat steeds via de burgemeester van je gemeente verlopen. 
 

Nog niet helemaal duidelijk? 

Neem vrijblijvend contact op met het zonale preventieteam: 
brandpreventie@hvzfluvia.be of T 056 23 99 40.