Maatregelen door de aanhoudende warmte

Maatregelen door de aanhoudende warmte

Door de aanhoudende warmte, neemt Provincie West-Vlaanderen enkele maatregelen die met onmiddelijke ingang gelden.

Vuur // Ondertussen geldt in de volledige provincie West-Vlaanderen een verbod op het maken van kampvuren. In onze natuurgebieden, provinciale domeinen en bossen is het verboden om te roken en om vuur te maken in open lucht. Dit om het risico op brandgevaar tijdens deze droogte te beperken.

Water // Drink- en stadswater niet gebruiken voor:
- het besproeien van grasperken/gazons en het beregenen van gewassen
- het afspuiten van voertuigen
- het vullen van zwembaden en vijvers
- het reinigen van stoepen en straten
- het besproeien van daken, tegels, luifels, ...

Het is bovendien verboden om andere types van water (zoals regenwater) bij bovenstaande acties te gebruiken tussen 8:00 uur en 20:00 uur.

Daarnaast geldt er ook een oppompverbod uit alle onbevaarbare waterlopen.

Meer info rond deze maatregelen vind je op de website van de provincie.

Aangemaakt op: 27/07/2018